вторник, 13 октомври 2020 г.

Само за богати общества ли е демокрацията?

 

Мара Попович: Според големия американски социолог Сиймор Мартин Липсен съществува силна корелация между успешното икономическо развитие и развитието на демократичните институции. Тоест когато икономическото развитие на едно общество стигне до такъв стадий от своето развитие, че притежава доход на глава от населението равен на около 6000 $, средна класа с частна собственост, комплексно гражданско общество, високо развит елит и широко достъпно образование, можем да говорим за стимулирано желание за демократично развитие, масово участие от долу на горе и настояване за все повече демократични политически институции. (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

Няма коментари:

Публикуване на коментар